Er wordt hier goed gebruik gemaakt van zonne-energie.