De ton, mijn beste lezers, is naar mijn mening het meest onderschatte stuk tuingerief dat er bestaat.

Een oude zeis, een nieuw grasmachine of ne goeie krachtige hakselaar. Daar wordt vol trots door de nieuwe eigenaar over gesproken. Soms zelf jaren na de aanschaf ‘dat grasmachine? Tien jaar oud, maar marcheert nog alsof ik het gisteren gekocht heb!’ gevolgd door trots geglunder van de bezitter.

Maar heb je dat ooit al over een ton horen zeggen? Neen, nooit, jamais.

Niemand heeft enig respect voor de ton. Het begint al bij de aanschaf.

Een ton, dat koopt ge niet nieuw. Nooit van u leven! Zijdegij zot! Goe geld geven aan een ton!

Neen, een ton die erft ge. Zoals bijvoorbeeld wij, die hier twee oude tonnen voor wateropvang aantroffen.

P1010239

En wij zijn niet de enige in de buurt met zulke tonnen. Zelfs in Tienen hebben we ze al zien staan. Mijn gok, ooit is er hier in de buurt een fabriek geweest die van een paar 100 stuks af moest geraken. Met als resultaat dat ongeveer elk boerenerf in de wijde omtrek met een paar exemplaren gezegd werd.

Want een ton (behalve erven) die krijg je vaak.

Van ne maat die in een metalen-vaten fabriek, werkt bijvoorbeeld.

P1010238

Of van een gebuur die een oud olievatje helemaal uitkuist en er zelfs een deksel voor maakt.

P1010240

En slechts in het meest uiterste geval koop je een ton. Maar nooit nieuw! Geen zot geld uitgeven aan een ton zulle! Neen, een ton koop je tweedehands (of eerder 35-hands). On line of ergens in het passeren op een markt.

P1010237

Het gebruik van een ton is niet veel beter. Een ton, dat wordt ergens in een hoek geduwd, meestal ver uit het zicht.

Vuil op de ton, niemand die er zich druk over maakt want dient de ton daar niet voor? om het vuil weg te houden van datgene dat in de ton zit?

Wat dat is het probleem van een ton. Mensen zien het niet als tuingerief. Ze zien het als verpakking voor de zaken die ge IN de ton stopt. En verpakking, daar zijt ge toch niet voorzichtig mee? Wat er in de ton (verpakking) zit is belangrijk, niet de verpakking.

Fout mensen, fout. Een ton is niet zomaar een stukse verpakking dat je na gebruik weggooit.

Kunt ge u uw tuinleven inbeelden zonder ton? Want wat zit er in die ton?

Vaak water. Zomaar gratis en voor niks opgevangen bij regenval en dan schoon, veilig bewaard. Hoe vaak heeft dat water in de ton uw moestuin al niet gered? Kunt ge het u voorstellen, altijd de tuinslang moeten bovenhalen of vanuit de keuken met emmers beginnen zeulen helemaal tot aan uw moestuin!! Het werk! De zotte kosten!

En anders voeder voor de beesten. De ton houdt het eten voor uw geliefde huis-/tuindieren droog, proper, vers en veilig voor allerlei ongedierte. Geld dat die ton u al bespaard! En tijd! Wat is er gemakkelijker dan deksel optillen, eten eruit scheppen en dan deksel weer dicht.

Veel lastiger met zakken. En al zekers met papieren zakken, schimmels op uw duur betaald voeder, de horror!

En de ton doet dat allemaal, spotgoedkoop en zonder morren, jaar, na jaar, na jaar.

Daarom dat ik zeg: leve de ton! Het beste gerief dat ne mens op zijn erf kan hebben!

En jullie, waarvoor gebruiken jullie allemaal een ton?